Oslo bedriftsidrettskrets (OBIK) dekker skader i en del av idrettene som arrangeres av dem, som fotball, håndball, innebandy og volleyball. Se hjemmesiden til OBIK: https://oslo.bedriftsidretten.no/

 

Alle ansatte i OUS er ellers forsikret via sykehusets personforsikring. Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet i hele verden. Denne kan man lese om i eHåndboka. Lenke via intranett: her

 

Viktig å merke seg: Eksterne medlemmer er kun forsikret hvis de deltar i OBIKs forsikrede idretter. Ved all annen aktivitet må medlemmet selv sørge for ønsket forsikring.