"OUS BIL skal stimulere til fysisk aktivitet i et sosialt og tverrfaglig miljø for alle ansatte"

OUS BIL legger opp til et variert tilbud som kan passe alle uavhengig av alder, kjønn og forutsetninger. Mosjon gjennom bedriftsidrettslaget skaper trivsel, velvære og samhold på arbeidsplassen på tvers av sykehus, yrkesgrupper og avdelinger. Vi er avhengige av tilbakemeldinger fra dere for å få til dette, så ta kontakt med oss! :)

Kontaktinformasjon for Oslo universitetssykehus bedriftsidrettslag (OUS BIL)

idrett@ous-hf.no, besøk oss på facebook – Ous bedriftsidrettslag

Postadresse:
Oslo universitetssykehus bedriftsidrettslag
Rikshospitalet, rom B1 2001 (internt postkontor)
PB 4950 Nydalen, 0424 OSLO

 

Medlemsskap:

Det koster 500 kr pr år å være medlem av OUS BIL. Hvis du vil delta på gruppetimer med instruktør som f.eks. Sirkeltrening eller Yoga, koster det i tillegg 600 kr pr halvår. (Altså totalt 1300/1700 kr for ett helt år.)

 

Norsk helsevesens idrettsforbund:

OUS BIL er medlem av Norsk helsevesens idrettsforbund, http://www.nhif.site/

 

Rabattavtaler:

|OUS BIL vil jobbe med å innhente rabattavtaler til sine medlemmer, så følg med!