Vi håper du har trivdes som medlem!

Medlemskontingent betalt i inneværende år vil ikke bli refundert. Det gjelder også for instruktøraktivitet hvis man har deltatt på det.

Har du innspill til oss setter vi pris på det!

Ved utmelding trykk her eller send mail til: idrett@ous-hf.no

Vi vil gjerne vite grunnen til at du ønsker å melde deg(Tab for å godta)