Et aktivt sykehus

Mosjon gjennom bedriftsidrettslaget skaper trivsel, velvære og samhold på arbeidsplassen, på tvers av yrker og avdelinger.

Trimrom:
Styret var i møte med sykehusledelsen og smittevern 27.08.2020, og de har pålagt bedriftsidrettslaget å fortsatt holde trimrommene stengt. Dette vil ikke bli vurdert på nytt, selv etter forslag og tilbakemeldinger fra medlemmer, da vi må forholde oss til det som er bestemt inntil det kommer nye retningslinjer.

 

Plasthallen:
I forbindelse med korona-epidemien har Plasthallen på Ullevål vært stengt fordi OUS selv har disponert lokalet. Dette vil sykehuset fortsette med ut året og sannsynligvis fram til august 2021. Vi i bedriftsidrettslaget har derfor dessverre ikke mulighet til å benytte hallen til trening og utleie framover. Vi beklager dette og ulempene dette måte medføre.

 

Nyhetsbrev:
Nyhetsbrev med viktig informasjon finnes under "Om oss".