Yoga på arbeidsplassen

Yoga på arbeidsplassen

Publisert av Lise Egenberg den 25.08.20.

Vil du delta i forskningsprosjektet “Yoga på arbeidsplassen - opplevelser og erfaringer med deltakelse på yoga blant sykehusansatte”? Vi trenger deltakere til denne spennende studien. Formålet er å undersøke sykehusansattes egne opplevelser og erfaringer knyttet til det å delta på yoga som tilbys av arbeidsplassen. Alle i yrker med pasientkontakt, som leger, sykepleiere, helse- og omsorgsarbeidere samt fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l. kan delta i studien. For å delta i studien bør du ha deltatt på minst 5 yogatimer i løpet av det siste året. Hvis du ønsker å bidra, innebærer dette et individuelt ntervju på rundt 1 time.

For mer informasjon, kontakt masterstudent Emilie Birkenes Thun på epost emiliebi@stud.ntnu.no eller telefon 93044387