VIPPSkode

VIPPSkode

Publisert av Anja Kristine Kråbøl den 14.04.23.

Ved deltagelse på forskjellige kurs og samlinger OUS BIL arrangerer, betales ofte egenandelen via VIPPS. 

For alle som deltar på instruktøraktivitet betales også semesteravgiften via VIPPS. 

Vi ønsker at dere merker innbetalingen med det dere betaler for, feks "padelsamling" eller "instruktøravgift". 

 

Vippskode: 501721 OUS bedriftsidrettslag