Trist melding til brukere av Villa 4 på Ullevål

Trist melding til brukere av Villa 4 på Ullevål

Publisert av Lillian Ruud den 04.02.22. Oppdatert 04.02.22.

Til alle brukere av trimrommet og treningssal i Villa 4 på Ullevål!

Eiendomsavdelingen ved OUS har kontaktet bedriftsidrettslaget fordi de har bedt konsulentfirmaet OPAK gjennomgå det bygningsmessige i Villa 4. Rapporten sier at det er fare for at hele bygget kan kollapse.

Ledelsen i Eiendomsavdelingen har derfor besluttet at bygget inntil videre må stenges.

Reparasjon av bygget utgjør en stor kostnad som bedriftsidrettslaget ikke kan dekke alene. Vi har startet dialog med Eiendomsavdelingen om erstatningslokaler, og skal involvere direktørens stab for mer økonomiske støtte, samt arbeidsmiljøavdelingen og verneombud.

Prosessen vil ta tid, og vi oppdaterer dere når det er avklart hva som må gjøres. Inntil videre oppfordrer vi til bruk av trimrommene på Rikshospitalet og i Forskningsveien da de har åpnet igjen.

Vi jobber også med å få igang instruktørtimer igjen i andre egnede lokaler.