Oppstart utendørs instruktøraktivitet

Oppstart utendørs instruktøraktivitet

Publisert av Anja Kristine Kråbøl den 09.05.21. Oppdatert 09.05.21.
Nå som det åpnes at grupper møtes utendørs, begynner vi med utendørs instruktørtimer igjen. Se bildet for timeplanen som foreløpig tilbys, og hvordan melde seg på (timene i grått har ikke fått bekreftet dato for oppstart). Viktig at de som deltar, har betalt for årets medlemskap (koster 100 kroner i 2021, se: https://www.ousbil.no/blimedlem/)
VIKTIG: Det er en begrensning på maks 10 personer, så timene kan fort bli fylt. Meld til instruktør så tidlig som mulig dersom dere ikke kan delta, da kan andre få plassen din. Dere har selv et ansvar for å holde 2 meters avstand til andre deltakere under hele aktiviteten. Føler du deg ikke helt frisk skal du ikke møte opp. OBS: Av smittevernshensyn vil instruktør registrere oppmøte med kontaktdetaljer. Denne informasjonen vil bli slettet etter 2 uker, etter fullført time.