Oppstart instruktøraktivitet

Oppstart instruktøraktivitet

Publisert av Anja Kristine Kråbøl den 09.08.21. Oppdatert 14.09.21.

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Høypuls og styrke

16:00-17:00 med SIV

Ullevål, Villa 4

Påmelding SMS 98247933

 

 

 

Styrke sirkel

 

16:00-17:00 med DAG

Ullevål, Villa 4 

Påmelding SMS 98893903

 

 

Yoga

 

 

16:00-17:15 med SIV

Aker sykehus, gymsal bygg 9

Påmelding SMS 98247933

15:45-17:15 med SIV

Forskningsveien 2, Gymsal

Påmelding SMS 98247933

 

16.00-17.15 med Imre

Ullevål, Villa 4

Påmelding SMS 93494655

Jallabina

 

17:00-18:00 med LENE

Ullevål, Villa 4

Påmelding SMS 90936115

 

 

Taiji

 

 

17:00-17:45 med MIKKELAI

Rikshospitalet, glassgaten

Påmelding SMS 90962636

 

Skadeforebyggende

 

 

16:00 -17:00 med ASHFORD

Ullevål, Villa 4

Påmelding SMS 905 59 008