Årsmøte

Årsmøte

Publisert av Anja Kristine Kråbøl den 07.12.20. Oppdatert 19.01.21.

Vi inviterer til digitalt årsmøte fra 27.01.21 til 07.02.21. 

Årsmøte vil bli gjennomført på digitaleårsmøter.no. 
Alle som er registrert med mobilnummer i våre systemer, vil få en SMS 27.01 klokken 09.00 for innlogging. 
For de av dere som ikke mottar denne SMSen, send oss gjerne deres mobilnummer slik at vi kan legge dere inn manuelt. 

Innkomne saker bør være innmeldt senest 25.01.21. Sendes til idrett@ous-hf.no