Åpning av trimrom

Åpning av trimrom

Publisert av Anja Kristine Kråbøl den 28.06.21. Oppdatert 02.07.21.

Åpning av trimrommene vil skje torsdag 01.07 klokken 07.00. 

Viktig informasjon: 

·        Maksbegrensning; det er begrensning på antall personer som kan trene samtidig i våre rom, antall blir vurdert ut ifra lokasjoner og tilbud og er godt merket. Følg dette! 

·         Avstand; Hold avstand til andre! 

·         God hygiene; Vask hender godt før bruk av trimrommene, bruk også desinfeksjonsmidler før og etter bruk av apparater. 

·         Begrenset treningstid ved «kø»; blir det mange som ønsker å trene samtidig, blir det maks treningstid på 60 minutter. Når man ankommer treningsrommet, skriver man navn og treningstidens start, slik at neste mann i køen kan se når han/hun kan få treningstid. Lister henger på/ved døren til trimrommet. Følg denne! Husk at vi har oversikt over hvem som går inn i våre trimrom til enhver tid, så det er enkelt å se om dere har skrevet dere opp eller ei. 

·          Hold deg hjemme om du har noen form for symptomer. 

·          Ta med deg alle tingene dine hjem 

·          Håndklær lånt av sykehuset skal du selv bringe tilbake 

 

Styret har stor tro på at dere medlemmer vil overholde reglene som blir satt, da de fleste har et stort ønske og behov for at trimrommene skal kunne holdes åpne videre framover.

Ser vi at overnevnte punkter ikke holdes, avsluttes tilbudet umiddelbart.

 

Vi ber dere om å være hensynsfulle og hjelpe til med å holde trimrommene i orden, slik at vi nå kan holde åpent.