Trimrommet på Radiumhospitalet har åpnet våren 2023. Rommet består av to tilstøtende rom (147 og 148) med dør imellom. Det er foreløpig kun noe utstyr her, men vil kompletteres etter hvert. 

Inngangen til rommet er i bygg C, underetasje 1, rom nummer 148 (CU148). Gå inn via hovedinngangen i bygg A.

 

Trimrommet (gym) at Radiumhospitalet opened in the spring of 2023. The gym consists of two rooms (147 and 148) with a door between them. At present, there is only a limited amount of exercise equipment here, however, this is set to improve shortly.

The entrance to the gym is in building C, lower ground floor 1, room number 148 (CU148). Enter via tha main entrance in building A.