De fleste lagene i OUS BIL benytter seg av plasthallen til treninger. Plasthallen leies i tillegg ut til eksterne grupper.

I forbindelse med korona-pandemien har Plasthallen på Ullevål vært stengt, fordi OUS selv har disponert lokalet. Dette vil sykehuset fortsette med ut året og sannsynligvis frem til august 2021. Vi i bedriftsidrettslaget har derfor, dessverre, ikke mulighet til å benytte hallen til trening og utleie fremover. Vi beklager dette og ulempene det måtte medføre.

 Spørsmål angående plasthallen rettes til: idrett@ous-hf.no