De fleste lagene i OUS BIL benytter seg av plasthallen til treninger. Plasthallen leies i tillegg ut til eksterne grupper.

Spørsmål angående plasthallen rettes til: idrett@ous-hf.no

 

Most subgroups in OUS BIL use plasthallen for their trainings. Plasthallen is also rented out to external groups.

Queries regarding plasthallen can be directed to: idrett@ous-hf.no