Padeltennis

Kort om padel:

Padel spilles to mot to slik som double i tennis. Poengsystemet er også det samme som i tennis. Den vanligste spilleformen for nybegynnere foregår i såkalte «vinnerbaner». Dette praktiseres på en vennligsinnet og sosial måte, hvor alle blir inkludert uavhengig av nivå! Det krever nesten ingen padelerfaring, så lenge man har en generell forståelse av regler og poengsystem. Spillerne plasseres vilkårlig ut på banene og det spilles kamper à 15 minutters varighet i 1,5-2 timer. Vinnerne rykker en bane opp og taperne rykker en bane ned (lagene splittes ved hvert bytte). På denne måten får man spilt 6-8 kamper med forskjellige partnere og motstandere hver gang.

 


Bedriftsserie:

Høsten 2023 skal OUS BIL stille med lag til padelserien for bedriftsidretten i Oslo og Akershus (Padel (bedriftsidretten.no)). Dette blir subsidiert for medlemmer av OUS BIL! Vi skal stille med flere lag som gjør at man kan spille sammen med de som er på omtrent likt nivå.

Facebook

Padelgruppen samles i en egen Facebookgruppe (søk på OUS BIL Padel) hvor informasjon om de neste samlingene annonseres! Her vil det også bli tipset om hvilke kanaler man kan bruke for å forbedre spillet. Dette blir også et viktig samlingspunkt når padelserien begynner høsten 2023. Trykk her for å komme til facebooksiden.

Kontaktperson: Lars Qvigstad (larqvi@ous-hf.no).

 

 

Padel Tennis

Padel tennis in short:

Padel is played in pairs, two players against two, much like ‘doubles’ in tennis. The scoring system is the same as in tennis. The sport is practiced in a friendly and sociable manner that is inclusive of everyone, regardless of skill level and experience. You hardly need any padel experience at all, provided that you have a general understanding of the rules and the scoring system. The players are placed randomly out on the courts and the match is played out in 15 minute sets for 1.5 to 2 hours in total. The winners move up a court and the losers move down a court (the teams are split with each change). Thus, one gets to play 6-8 matches, with different partners and opponents each time.

Company Sports League:

In the autumn of 2023, OUS BIL is sending a team to the Company Sports League in Oslo and Akershus (Padel (bedriftsidretten.no)). For members of OUS BIL, this will be subsidised! We intend to send several teams so that everyone can play with people who are at a similar level as them.

Facebook

The padel group has its own Facebook group (search OUS BIL Padel), where information about the next trainings will be announced. Here you may also find advice about avenues you can explore if you want to improve your skills. Besides, this will also serve an important point of contact when the company sports league for padel commences in the autumn of 2023. Click here to access the Facebook page. 

Contact: Lars Qvigstad (larqvi@ous-hf.no).