Padeltennis

Kort om padel:

Padel spilles to mot to slik som double i tennis. Poengsystemet er også det samme som i tennis. Den vanligste spilleformen for nybegynnere foregår i såkalte «vinnerbaner». Dette praktiseres på en vennligsinnet og sosial måte, hvor alle blir inkludert uavhengig av nivå! Det krever nesten ingen padelerfaring, så lenge man har en generell forståelse av regler og poengsystem. Spillerne plasseres vilkårlig ut på banene og det spilles kamper à 15 minutters varighet i 1,5-2 timer. Vinnerne rykker en bane opp og taperne rykker en bane ned (lagene splittes ved hvert bytte). På denne måten får man spilt 6-8 kamper med forskjellige partnere og motstandere hver gang.

Padelgruppen i OUS BIL vil arrangere 3 samlinger frem mot sommeren på Bærum Padel for medlemmer av OUS BIL:

  • Lørdag 18. mars kl. 10:00-12:00
  • Lørdag 22. april kl. 10:00-12:00
  • Lørdag 13. mai kl. 10:00-12:00
  • PÅMELDING: Meld deg inn i facebookgruppen (se nedenfor). Last ned MATCHi på Google Play eller App Store, søk på Bærum Padel og velg en av datoene under ‘Aktiviteter’.

Nybegynnere og de som ønsker racketleie blir bedt om å møte 30 minutter før for gjennomgang av basiskunnskapen. Pris for deltagelse er 120 kr (+ evt. Racketleie 50 kr). I forkant blir det utsendt linker til korte YouTubevideoer som gir et veldig godt utgangspunkt. Alle vil kunne delta på dette, uavhengig av alder og tidligere racketerfaring.


Bedriftsserie:

Høsten 2023 skal OUS BIL stille med lag til padelserien for bedriftsidretten i Oslo og Akershus (Padel (bedriftsidretten.no)). Dette blir subsidiert for medlemmer av OUS BIL! Vi skal stille med flere lag som gjør at man kan spille sammen med de som er på omtrent likt nivå.

Facebook

Padelgruppen samles i en egen Facebookgruppe (søk på OUS BIL Padel) hvor informasjon om de neste samlingene annonseres! Her vil det også bli tipset om hvilke kanaler man kan bruke for å forbedre spillet. Dette blir også et viktig samlingspunkt når padelserien begynner høsten 2023. Trykk her for å komme til facebooksiden.

Kontaktperson: Lars Qvigstad (larqvi@ous-hf.no).

 

 

Padel Tennis

Padel tennis in short:

Padel is played in pairs, two players against two, much like ‘doubles’ in tennis. The scoring system is the same as in tennis. The sport is practiced in a friendly and sociable manner that is inclusive of everyone, regardless of skill level and experience. You hardly need any padel experience at all, provided that you have a general understanding of the rules and the scoring system. The players are placed randomly out on the courts and the match is played out in 15 minute sets for 1.5 to 2 hours in total. The winners move up a court and the losers move down a court (the teams are split with each change). Thus, one gets to play 6-8 matches, with different partners and opponents each time.

The padel group in OUS BIL wants to organise 3 training day events for OUS BIL members before summer at Bærum Padel.

  • Saturday 18 March 10:00-12:00
  • Saturday 22 April 10:00-12:00
  • Saturday 13 May 10:00-12:00
  • SIGN UP: Sign up in the Facebook group (see above). Download MATCHi on Google Play or in App Store, search Bærum Padel and chooses one of the dates under ‘Aktiviteter’.

Beginners and those who wish to rent a racquet are asked to meet 30 minutes in advance to go through the basics. Price for participation is 120 NOK (+ 50 NOK for a racquet if you need one). Before the session, you will receive links to short YouTube videos which will provide a very good starting point. Everyone is welcome to take part, regardless of age and previous experience with racquet sports.

 

Company Sports League:

In the autumn of 2023, OUS BIL is sending a team to the Company Sports League in Oslo and Akershus (Padel (bedriftsidretten.no)). For members of OUS BIL, this will be subsidised! We intend to send several teams so that everyone can play with people who are at a similar level as them.

Facebook

The padel group has its own Facebook group (search OUS BIL Padel), where information about the next trainings will be announced. Here you may also find advice about avenues you can explore if you want to improve your skills. Besides, this will also serve an important point of contact when the company sports league for padel commences in the autumn of 2023. Click here to access the Facebook page. 

Contact: Lars Qvigstad (larqvi@ous-hf.no).