Hvor:
Når det er temperatur til det løpes det intervaller på Voldsløkka, ellers blir det innendørs på Bislett.

Når:
Tirsdag kl 16.15

Hva:
Løpegruppa er i aktivitet. Den samles for felles intervalltreninger. Intervallene gjennomføres i eget tempo, så alle uansett fysisk form kan delta.

Gå inn på Facebook og søk opp "OUS Bedriftsidrettslag - Løping". Eller kontakt Martin A. Furu for mer informasjon.

Kontaktperson:
Martin A. Furu, maafur@ous-hf.no

 

 

Where:
When the temperature is appropriate, intervals will be run at Voldsløkka; otherwise, we train indoors at Bislett.

When:
Tuesdays 16.15

What:
The running group is active. We meet to run interval sessions together. The intervals are done at whatever your pace is, so that everyone, regardless of stamina, may participate.

For more information, look up "OUS Bedriftsidrettslag - Løping" on Facebook, or contact Martin A. Furu.

Contact:
Martin A. Furu, 
maafur@ous-hf.no