Hvor:

Plasthallen Ullevål

Når:
Torsdager kl 15.30 - 16.30.

Hva:
Kanonball startet opp i august 2018. Regler finnes i mange varianter og det spilles mer eller mindre etter den norske versjonen.

Spillet:

Ballen(e) kastes ofte tilfeldig ut på banen i det spillet begynner. En annen variant er at man lar ballen(e) ligge på midtlinjen i det spillet starter, slik at deltakerne må løpe for å hente ballen først. Dette medfører en viss risiko, og ønsket om å få starte med ballen må veies opp mot at faren er stor for å bli stukket dersom en motspiller når en ball rett før deg.

Spillet går ut på å stikke motspillere. Å «stikke» vil si å kaste en ball på noen slik at ballen er innom den som kaster, den som blir stukket og bakken eller annen del av banen, i nevnte rekkefølge.

Dersom ballen ikke skulle nå det siste punktet, men blir tatt imot av den som blir truffet, kalles det pol. Ved pol er det den som kastet ballen, som blir stukket isteden. En vanlig regel er at baller som treffer hodet (hodestikk) ikke teller.

En spiller kan bare bli stukket om vedkommende befinner seg i den delen av sitt lags område som grenser til midtlinjen. Spilleren må da flytte seg til det området hvor kongen i utgangspunktet står. Dersom en spiller som er stukket, stikker en motspiller, får førstnevnte returnere til midtområdet og anses ikke lenger for å være stukket.

Etter at alle unntatt kongen på et lag er stukket, flytter kongen seg til den delen av sitt lags område som grenser til midtlinjen, og spiller der. Kongen har i utgangspunktet tre liv og mister ett hver gang vedkommende blir stukket. Et lag taper dersom lagets konge mister alle livene, og det andre laget har da vunnet.

https://www.youtube.com/watch?v=ViE11nVtTI0

Kontaktpersoner:

Rikka Kjelkenes (rikka.kjelkenes@psykologi.uio.no), Ingvild Sandø Lofthus (i.s.lofthus@psykologi.uio.no)

Facebook-gruppe: (https://www.facebook.com/groups/294827979406458/