Lagene er for alle medlemmer i OUS BIL som har lyst til å spille fotball. Det er ingen sportslige eller aldersmessige krav for å være med på trening, men det er en fordel å ha spilt fotball tidligere dersom en ønsker å delta i seriespill.

Lagene deltar i vanlig seriespill i vår/høst-sesong og inneserie i vintersesongen, samt at de har muligheten til å delta på NM og Nordisk mesterskap i juni hvert år.

Selv om noen avdelinger har "egne" lag, er alle medlemmer i OUS BIL velkommen til å spille på de aktuelle lagene. 

 

Fotball Damer 

Damelaget består i dag av en gjeng jenter/kvinner i alderen 23 år og eldre som har det gøy både på og utenfor fotballbanen.

Følg oss på Facebook: Vi har en gruppe på Facebook "OUS Damefotball", der det legges ut informasjon angående laget, i tillegg har vi en egen gruppe for påmelding til trening "Fellestrening Fotball". 

Kom på trening og finn ut om du har lyst til å bli med videre! 

 

Treninger: 

Oktober-april: Tirsdag 18:00-19:30 i Plasthallen på Ullevål 

Sommertrening: Onsdag 20:00-21:30 Utenfor forvalterboligen på Rikshospitalet 

 

Laget har slått seg sammen med herrene og meldt seg på MIX-serien. 

Info om kamper legges ut på Facebookgruppen "OUS Fotball Mix".

Info om treninger legges ut på Facebookgruppen "Fellestrening Fotball".

 

Kontaktperson: 

Kaja Austnes: kajaust@gmail.com 

 

Blodsykdommer Damer

Dette laget har pause.

Kontaktperson:

Hilde Lomås: hilhi2@ous-hf.no  

 

Fotball Herrer 

En kjekk gjeng som har det moro sammen! 

Følg oss på Facebook: "Fotball OUS Ullevål". Her er det informasjon om trening og hvem som har mulighet til å være med på trening.

 

Treninger: 

Mandager 19:30-21:00 i plasthallen på Ullevål sykehus 

Sommertreninger Onsdager 16:30-17:30 Utenfor Forvalterboligen på Rikshospitalet 

 

Laget har slått seg sammen med damene og meldt seg på MIX-serien. 

Info om kamper legges ut på Facebookgruppen "OUS Fotball Mix".

Info om treninger legges ut på Facebookgruppen "Fellestrening Fotball".


Kontaktperson:
Hiep Phuc Dong: phd@ous-hf.no

 

PsychiHatTric FC Herrer 

Dette laget består av en morsom og entusiastisk gjeng ved akuttpsykiatrisk avdeling. Laget satser vel så mye sosialt som sportslig. De har ofte en bedre heiagjeng enn gode fotballspillere og det er ikke uvanlig med sosialt samvær etter kamp. Spillerne varierer fra veldig dårlige til noen ganske gode som har spilt mye fotball. Laget består av flest gutter, men jenter er også velkomne. Spiller i gutteliga, men jenter er ikke sjeldent at også spiller.

 

Treninger: 

Torsdager 19:00-20:00 i Plasthallen på Ullevål sykehus 

 

Kontaktperson:

Audun Aas: audunaas97@gmail.com

Gezim Dragusha: gezdra@ous-hf.no  

Tarjei H. Kaasene: takaas@ous-hf.no  

 

 

The teams are for all members of OUS BIL who would like to play football. There are no specific skill or age requirements, however, previous football experience is an advantage if you wish to participate in league games.

The teams participate in league games in the spring and autumn seasons, and an indoor league in the winter season. Additionally, they may also participate in nationals and Nordic championships in June every year.

Even though some departments and units have their ‘own’ teams, all OUS BIL members are welcome to play on these teams if desired.

 

Fotball Damer (Women’s Football)

The women’s team currently consists of a group of girls/ladies aged 23 and older, all of whom are having fun on and outside the football pitch.

We have a group on Facebook, ‘OUS Damefotball’, where we post information about the team. Additionally, there is a separate group for signing up to trainings, ‘Fellestrening Fotball’.

Come to our trainings and find out if you would like to continue playing with us!

Trainings: 

October-April: Tuesdays 18:00-19:30 in Plasthallen at Ullevål

Summer training: Wednesdays 20:00-21:30 outside Forvalterboligen at Rikshospitalet

The women’s team has joined the men and signed up for the mixed league games.

Information regarding matches is found here: FB, "OUS Fotball Mix".

Information regarding training is found here: FB, "Fellestrening Fotball".

Contact: 

Kaja Austnes: kajaust@gmail.com 

 

Blodsykdommer Damer

This team is currently pausing.

Contact:

Hilde Lomås: hilhi2@ous-hf.no  

Fotball Herrer (Men’s football)

A lovely group of players who are having fun together!

Follow us on Facebook: ‘Fotball OUS Ullevål’. Here you will find information about our trainings and who are able to attend etc.

Trainings:

Mondays 19:30-21:00 in plasthallen at Ullevål Hospital

Summer trainings Wednesdays 16:30-17:30 outside Forvalterboligen at Rikshospitalet 

The men’s team has joined the women and signed up for the mixed league games.

Information regarding matches is found here: FB, "OUS Fotball Mix".

Information regarding training is found here: FB, "Fellestrening Fotball".

Contact:
Hiep Phuc Dong: 
phd@ous-hf.no

 

PsychiHatTric FC Herrer 

This team is made up of a fun an enthusiastic group of people from the acute mental health unit. The team is just as concerned with the social aspects of the sport as they are with their football performance, if not more. They often have a better group of supporters than more skilled football players, and there are frequently socials after the games. The players’ skill levels range from very bad to pretty good, with some individuals having extensive previous football experience. The team mostly consists of boys/men, but ladies are also welcome to join. Although the team does play in a men’s league, it is not unusual to see women participate as well.

Trainings:

Thursdays 19:00-20:00 in Plasthallen at Ullevål Hospital 

Contact:

Audun Aas: audunaas97@gmail.com

Gezim Dragusha: gezdra@ous-hf.no  

Tarjei H. Kaasene: takaas@ous-hf.no