Hvor:
Plasthallen Ullevål

Når:
Tirsdag 19.30-21.30
Torsdag 20.00-22.00

Hva:

  • Vi deltar i lagseriespill i Oslofjorden badmintonkrets. Spiller i 2. og 4. div. Det arrangeres 2 interne turneringer per år.
  • Alle ansatte kan delta, men det er en fordel om du har spilt racketsport før. Det er ingen trener, men vi satser på breddeidrett og deltagelse for flest mulig uavhengig av nivå. Det tilstrebes allikevel å matche de ulike nivåene på trening for å gi utviklingsmuligheter for alle.
  • Innesko er obligatorisk. Vi kan låne bort racketer for nybegynner for å prøve, men klubben har ingen til disposisjon. Fordel å ha egne badmintonracketer og fjærballer, men klubben har plastballer til utlån.
  • Det er hyggelig atmosfære på trening og det er 2-3 sosiale treff utenom hallen i året.
  • Alder på spillerne varierer fra 25 til 65 år.

Kontaktperson:
Vikas Kumar Sarna, ullevaalbk@gmail.com

Where:
Plasthallen Ullevål

When:
Tuesdays 19.30-21.30
Thursdays 20.00-22.00

What:

  • We participate in league games in Oslofjorden badmintonkrets, playing in the 2nd and 4th divisions. There are also two internal tournaments every year.
  • All employees are welcome to get involved, however, it is an advantage if you have previous experience with racket sports. There is no coach, but we aim to offer an inclusive environment for as many participants as possible, regardless of skill level. Nevertheless, we still make an effort to match  individuals with similar skill levels in training so that everyone is given a chance to evolve as players. Indoor shoes are mandatory. Beginners may borrow racquets when trying out the sport, however, the club does not have any racquets. It is recommended to have your own badminton racquets and shuttlecocks, although the club does have plastic balls that you may borrow.
  • Our training sessions keep a friendly atmosphere and there are 2-3 socials outside the sports hall every year.
  • The age of our players ranges from 25 to 65 years.

Contact:
Vikas Kumar Sarna, 
ullevaalbk@gmail.com