Ukeskalender

Høstsemesteret 2022.

Aktivitet

Sted

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Sirkeltrening

Ullevål

 

16.00-1700

 

 

 

Taiji

Rikshospitalet, glassgata

 

 

17.00-17.45

 

 

Yoga morgen

Ullevål

06:45-07:15

 

 

 

 

Yoga

Forskningsveien

 

 

 

16:00-17:15

 

Høypuls med styrke

Aker

16.00-1700

 

 

 

 

Yoga

Aker

 

 

16.00-17.15

 

 

Skadeforebyggende basistrening

Ullevål

16:00-17:00

 

 

 

 

 Dans og bevegelse

 Ullevål16:00-17:00    
 YogaUllevål   16.30-17.45