Hvor: 
Barnesenteret 3. etg, Ullevål sykehus


Når: 
Torsdager kl 16.00-17.00
Påmelding til Monica, tlf 95 06 94 02

Hva:
Yoga

Klassisk Hatha og Yin yoga, tilpasset alle nivåer. Alle timene vil holde samme struktur, med myk start og avslutning, og en del i midten som varierer ut fra form, interesse og forespørsel. Timen holder et rolig tempo, med mulighet for å modifisere dersom man har en del yogaerfaring fra før.


Om instruktøren:

Monica ble sertifisert instruktør i Hatha og Yin yoga i 2021, og begynte å praktisere som instruktør i 2022.

«Jeg har praktisert yoga på egenhånd i over ti år, og det var pandemien som endelig dyttet meg i retning av å ta et online-basert instruktørkurs i regi av The Shala her i Oslo.

Jeg synes det er viktig å poengtere at yoga er for absolutt alle, og at man slett ikke trenger å være hverken myk eller alternativ for å ha nytte og glede av yoga. Målet er å finne en god balanse mellom pust, styrke og fleksibilitet.»